PROJEKTTEAM

Sara Ben Maaouia
Projektledare
Leder projektet från start till slut. Ansvarig för att mässan genomförs och utvärderas. Ansvarar även för marknadföringen på sociala medier.
Oscar Berg
Business Manager
Ansvarar för inbjudningarna till ut- ställarna och håller kontakten med kontaktpersoner och sponsorer.
Christoffer Arancibia
PR Manager
Designar allt vårt grafiska material som inbjudan, posters och katalog. Ser till att infon om Spira Pedagogen når studenterna på bästa sätt.
Fredrik Mihlzén
Arena manager
Ser till att utrymmet är väl anpassat för utställarna och besökarna under mäs- san och har hand om allt från dekora- tioner till mat och källsortering.
Vill du bli en del av Spira Pedagogens projektteam inför nästa mässa?

Anmäl intresse genom att maila spira@gota.gu.se. Håll sedan utkik på våra sociala medier för att se när ansökningsperioden startar.

Som en del av projektteamet får du en massa nya erfarenheter, som t.ex. genomföra ett projekt från början till slut, knyta kontakter med företag och organisationer, lära känna anställda på Göta studentkår och andra projektgrupper samt att få jobba tillsammans med andra studenter i en mindre grupp. Dessa erfarenheter är bra att ha på CV:t och givetvis i ditt dagliga liv, dessutom får du ett arvode eftersom att du gör detta vid sidan av dina studier. 

Vi i projektteamet har väldigt kul när vi jobbar med Spira Pedagogen – så vi hoppas på att DU tar chansen att söka inför nästa mässa! Har ni några frågor till oss? Ta chansen att prata med oss under mässan den 30 oktober!